Wynajmuj bezpiecznie i ciesz się zyskiem

Firma „Z NAMI” zajmuje się od ponad 20 lat zarządzaniem najmem nieruchomości. Jeśli poszukują Państwo firmy do kompleksowego zarządzania wynajmem swojego mieszkania, zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

„Z NAMI” zajmuje się całym procesem związanym z wynajęciem nieruchomości, od znalezienia najemcy, poprzez opiekę nad mieszkaniem podczas najmu, aż do rozliczenia za wynajem.

OFERTA składa się z czterech etapów:
Ankieta profilowa

uzgodnienie profilu poszukiwanego najemcy oraz określenie oczekiwań cenowych

Wizja lokalna

inwentaryzacja stanu aktualnego

Home staging

doradztwo w zakresie ewentualnego doposażenia i uatrakcyjnienia wyglądu

Publikacja oferty

umieszczenie oferty w najlepszych portalach internetowych

Przygotowanie oferty

opracowanie ogłoszenia wraz z pozycjonowaną prezentacją

Prezentacja

profesjonalna sesja zdjęciowa plus film

Prezentacja nieruchomości
Selekcja najemcy pod uzgodniony profil
Weryfikacja najemcy
Windykacja

terminowa windykacja należności

Opłacanie i rozliczanie

opłacanie i rozliczanie sald związanych z eksploatacją i zużyciem mediów

Kontrola

cykliczna kontrola stanu lokalu

Rozwiązywanie spraw

rozwiązywanie bieżących spraw dotyczących najmu i eksploatacji

Usuwanie usterek

koordynacja i usuwania nagłych usterek i niezbędnych napraw

Inwentaryzacja

inwentaryzacja stanu mieszkania i ewentualne rozliczenie z najemcą ponadnormatywnego zużycia mieszkania

Rozliczenie

spisanie stanu liczników i kalkulacja kosztów związanych z rozliczeniem mediów

Opłaty

sprawdzenie salda opłat eksploatacyjnych

Kolejny wynajem

przedstawienie propozycji optymalnego przygotowania mieszkania pod kolejnym najem (sprzątanie, drobne naprawy, uzupełnienie wyposażenia)

Kaucja

finalne rozliczenie kaucji

W ramach usług dodatkowych „Z NAMI” skoordynuje prace wykończeniowe Twojego mieszkania.

Dla klientów BARC Warszawa S.A. została przygotowana specjalna oferta.