Zarządzanie i administracja najmem, system obsługi wynajmu mieszkań – Warszawa | Z NAMI Zarządzanie i administracja najmem, system obsługi wynajmu mieszkań – Warszawa | Z NAMI

1000 zł za każde skutecznie przekazane mieszkanie przez poleconego klienta!

Polecaj i zarabiaj!

O nas

Pomagamy zarządzać najmem. Decydując się na współpracę Z NAMI przy zarządzaniu najmem mieszkań w Warszawie, oddajesz nam swoje mieszkanie pod opiekę. Zdejmujemy z Ciebie wszystkie problemy związane z całym procesem wynajęcia mieszkania w Warszawie od jego urządzenia, poprzez znalezienie najemcy do zadbania o wpływ pieniędzy z najmu.

Współpraca Z NAMI daje Ci poczucie spokoju i gwarancję stałego dochodu. Wiemy, jak zarządzać najmem w sposób efektywny i bezpieczny. Zarządzamy najmem od ponad 20 lat.

  • Korzyści

  • CZAS

    Dzięki współpracy Z NAMI możesz korzystać z uwolnionego czasu w dowolny sposób. To my, w Twoim imieniu, wykonujemy wszystkie działania związane z wynajęciem mieszkania oraz z jego bieżącą obsługą.

  • Oszczędności

    Dzieląc się Z NAMI swoim przychodem, oszczędzasz czas, który dla wszystkich ma swoją cenę. Dodatkowo nie musisz ponosić żadnych kosztów związanych z logistyką wynajęcia mieszkania i zarządzania nim.

  • Skuteczność

    Jesteśmy w 100% skoncentrowani na zarządzaniu najmem mieszkań. Nie jest to działalność, która jest dodatkiem do naszego innego biznesu. Reagujemy szybko i skutecznie, bo nic nas nie rozprasza.

NASZA OFERTA

Przygotowanie mieszkania pod wynajem

Posiadamy wypracowaną metodologię przygotowania mieszkania do wynajęcia w sposób maksymalizujący potencjalne zyski, przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa najmu. Przez wiele lat naszej działalności wypracowaliśmy skuteczny system pozwalający nam przygotować mieszkanie do wynajęcia w sposób atrakcyjny dla potencjalnego najemcy.

Bieżąca obsługa mieszkania wynajętego

Zanim zaczniemy zarządzać wynajętym mieszkaniem, musimy je najpierw wynająć. W pierwszej kolejności ustalamy z właścicielem mieszkania zakresy cenowe najmu oraz profil najemcy. Dopiero po tym przystępujemy do prezentacji mieszkania potencjalnym najemcom. Po wynajęciu mieszkania wykonujemy wszystkie czynności, które są niezbędne do skutecznego zarządzania mieszkaniem. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z właścicielem mieszkania, a nasza aktywność oraz stan rozliczeń są widoczne w systemie JESTEŚ Z NAMI.

Rozliczenie zakończonego najmu

Po zakończeniu okresu najmu dokonujemy finalnego rozliczenia z najemcą. Dbamy o to, żeby zostało to zrobione przed opuszczeniem mieszkania przez najemcę. Dokonujemy inwentaryzacji stanu mieszkania, rozliczenia kaucji oraz opłat eksploatacyjnych. Powyższe czynności staramy przeprowadzić tak, aby zapewnić ciągłość najmu.

NASZA OFERTA
Zobacz więcej

CZĘSTO
ZADAWANE
PYTANIA

Czym Z NAMI różni się od biura nieruchomości pośredniczącego w znalezieniu najemcy?

Model biznesowy firmy Z NAMI zakłada kompleksowe zarządzanie najmem mieszkań w Warszawie. Naszym głównym celem jest odciążenie właściciela mieszkania od wszelkich problemów związanych z opieką nad mieszkaniem na wynajem. Nasza usługa, w przeciwieństwie do usług biur nieruchomości, nie ogranicza się jedynie do znalezienia najemcy. Głównym celem biura pośrednictwa jest jak najszybsze znalezienie najemcy, często bez weryfikacji jego wypłacalności. Za tą jedną czynność pobierają prowizję i nie obchodzą ich dalsze losy mieszkania. Dalej musi się martwić właściciel. Z NAMI zawsze weryfikuje najemcę i jego możliwości finansowe, podpisuje z nim umowę najmu w imieniu właściciela mieszkania, pilnuje terminowości wpłat od najemcy, dokonuje opłat do wspólnoty / spółdzielni oraz dostawców mediów (prąd, gaz), kontroluje mieszkanie w trakcie trwania najmu, koordynuje drobne naprawy, a na zakończenie najmu odbiera od najemcy mieszkanie i sporządza protokół zdawczo-odbiorczy. Obsługa najmu w Warszawie przez Z NAMI jest usługą nastawioną na budowę długotrwałych relacji z klientami – umożliwia maksymalizację ich przychodów i pomaga uniknąć kosztownych błędów.

Czy mogę skorzystać tylko z usługi znalezienia najemcy?

Tak. W ramach Pakietu Częściowego oferujemy usługę znalezienia najemcy. Jednak zachęcamy naszych klientów do skorzystania z Pełnego Pakietu, który oferuje kompleksową usługę zarządzania wynajmem mieszkań. Naszym zdaniem, zarządzanie mieszkaniami na wynajem to coś więcej niż ich wynajmowanie. Zarządzanie mieszkaniami na wynajem to proces, na który składa się wiele połączonych ze sobą elementów. Bez dokładnie wykonanej inwentaryzacji nie jesteśmy w stanie prawidłowo ocenić zmian stanu mieszkania podczas przeglądów okresowych. Administrowanie mieszkaniami pod wynajem i rozliczenie najemcy z kaucji byłoby pozbawione sensu bez szczegółowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Bez regularnego monitorowania wpłat za najem i natychmiastowej reakcji w przypadku ich braku może dojść do zadłużenia najemcy, które znacznie przekroczy wartość kaucji i może powodować utratę wpływów z najmu, dla właściciela. Pomimo wielu ryzyk związanych z bezpieczeństwem najmu wielu naszych klientów decyduje się na Pakiet Częściowy a Z NAMI odpowiadając na zapotrzebowanie rynku taką usługę świadczy.

Czy Z NAMI zajmuje się opłacaniem rachunków?

Tak od momentu wynajęcia mieszkania Z NAMI opłaca wszystkie rachunki za mieszkanie w imieniu właściciela. Do momentu pierwszego wynajęcia mieszkania opłaty dokonuje właściciel. Dotyczy to także okresu pomiędzy podpisaniem umowy Z NAMI a podpisaniem umowy najmu z najemcą. Oferowana przez nas obsługa wynajmu w Warszawie zdejmuje z barków właściciela wszystkie czynności rozliczeniowe, gwarantując terminowość i bezpieczeństwo w realizacji opłat.

Kto naprawia uszkodzenia, awarie?

Firma Z NAMI prowadzi zarządzanie najmem w sposób zapewniający sprawną koordynację napraw i awarii. Jeżeli są to usterki powstałe w okresie najmu z winy najemcy, to kosztem napraw obciążany jest najemca. W przypadku, gdy szkoda nie wynika z winy najemcy, niesprawiedliwe byłoby obciążyć go naprawami szkód przez niego nie wyrządzonych (np. zepsucie się 10-letniej lodówki lub wężyka doprowadzającego wodę od pralki). W takich sytuacjach, koszty napraw ponosi właściciel mieszkania. Przy każdej wizycie przedstawiciela Z NAMI w mieszkaniu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, informujemy właściciela o konieczności naprawy bądź wymiany sprzętu na nowy. Po uzyskaniu zgody na naprawę i akceptacji kosztów, koordynujemy zakup i wymianę zepsutego wyposażenia. Wszystkie czynności są wykonywane w ramach Pakietu Pełnego usługi zarządzania najmem mieszkań. Z NAMI współpracuje z zaufanymi dystrybutorami wyposażenia oraz sprawdzonymi fachowcami, dzięki czemu zarządzanie wynajmem mieszkań może być prowadzone bez zbędnych przerw w okresach wynajęcia zarządzanymi przez Z Nami mieszkaniami.

Jak i gdzie Z NAMI ogłasza mieszkania na wynajem?

Firma Z NAMI zarządzanie najmem mieszkań przykłada dużą wagę do sposobu prezentacji mieszkań na wynajem, które są pod naszą opieką. Do prezentacji mieszkań na wynajem wykorzystujemy wiele kanałów komunikacji z potencjalnym najemcą. Mieszkania przeznaczone do wynajęcia ogłaszamy na sprawdzonych portalach płatnych np. olx.pl lub otodom.pl ( jest to wliczone w cenę usługi) oraz bezpłatnych serwisach ogłoszeniowych. Posiadamy też własną bazę najemców, którym przedstawiamy oferty mieszkań. Każda oferta składa się z dokładnego opisu i estetycznej prezentacji. Z NAMI najem staje się łatwiejszy i bezpieczniejszy, a Twoje ogłoszenie będzie widoczne dla każdej osoby zainteresowanej najmem na terenie Warszawy.

Czym zajmuje się Z NAMI, gdy mieszkanie jest wynajęte?

Gdy mieszkanie jest wynajęte, dokonujemy wszelkich rozliczeń z najemcą oraz z dostawcami mediów oraz administracją budynku. W przypadkach opóźnień w płatności za najem reagujemy stosując wypracowane procedury. Zarządzanie wynajmem mieszkań obejmuje także regularną weryfikację stanu lokalu poprzez jego wizytowanie. Na bieżąco odpowiadamy za zapytania od najemców oraz reagujemy na wszystkie zgłoszenia dotyczące awarii lub usterek. Z wyprzedzeniem ustalamy z aktualnym najemcą jego plany dotyczące przedłużenia umowy na aktualnych warunkach rynkowych. W przypadku decyzji o nie przedłużaniu umowy, odpowiednio wcześnie zaczynamy poszukiwania nowego najemcy.

Jaką kontrolę nad mieszkaniem powierzonym Z NAMI ma właściciel?

Właściciel sprawuje pełną kontrolę poza-operacyjną. To jego nazwisko widnieje w umowach najmu jako wynajmującego. Przy podpisaniu umowy zarządzania wspólnie z właścicielem ustalamy wszystkie szczegóły dotyczące parametrów przyszłego najmu (m.in. widełki ceny najmu, w ramach których możemy się poruszać, specjalne życzenia dotyczące przyszłego najemcy np. zgodę lub jej brak na posiadanie w mieszkaniu zwierząt). Bez wiedzy i zgody właściciela nie doposażamy mieszkania, nie przeprowadzamy remontu, ani nie dokonujemy żadnych napraw, które wymagałyby finansowania przez właściciela. Właściciel ma dostęp online do portalu klienta Jesteś Z Nami, w którym może znaleźć wszelkie informacje dotyczące historii najmu. Dostęp do portalu klienta jest możliwy poprzez stronę www i jest bardzo prosty w obsłudze. Prowadzone przez nas zarządzanie wynajmem mieszkań gwarantuje pełną transparentność. W praktyce, właściciel posiada dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących aktualnego najmu i czynności podejmowanych przez Z NAMI w sprawie wynajmowanego mieszkania. Podejmuje też wszystkie istotne (zwłaszcza finansowo) decyzje dotyczące jego mieszkania.

W jaki sposób Z NAMI ustala optymalną cenę najmu?

Przy ustalaniu optymalnej ceny najmu kierujemy się naszym wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu mieszkaniami na wynajem na terenie Warszawy i okolic oraz polegamy na analizie aktualnej sytuacji rynkowej. Porównujemy też ceny najmu mieszkań którymi aktualnie zarządzamy lub które znajdują się w naszej bazie danych. Nie mamy wpływu na sytuację na rynku najmu mieszkań w Warszawie ale staramy się szybko reagować na jego zmiany i dopasowywać ofertę ceny najmu do aktualnej sytuacji. Częstą praktyką (zwłaszcza biur nieruchomości) jest przekonywanie właściciela mieszkania do żądania niższej ceny najmu w celu szybszego wynajęcia mieszkania i otrzymania stosownej prowizji. Z NAMI tego nie robi. Nasza oferta jest zawsze poprzedzona rzetelną analizą sytuacji rynkowej i doświadczeniem na rynku warszawskim. Jesteśmy zainteresowani maksymalizacją ceny najmu bo nasze wynagrodzenie jest do niej proporcjonalne i zależy nam na długotrwałej relacji biznesowej z naszymi klientami. Od wielu lat, a w ostatnim czasie szczególnie, stawki najmu mieszkań Warszawie notują stały wzrost. Warszawa jest doskonałym miejscem do realizacji inwestycji w mieszkania przeznaczone na wynajem.

Czy można przekazać mieszkanie w zarządzanie, jeżeli mieszkają w nim najemcy?

Oczywiście, jak najbardziej jest taka możliwość, aby przekazać nam mieszkania, które są już wynajęte. W takiej sytuacji najemcy muszą wyrazić zgodę na podpisanie umowy najmu na naszym wzorze wraz ze wszystkimi załącznikami do umowy.
Na bazie naszych doświadczeń stosujemy praktykę, aby przed przejęciem mieszkania w zarządzanie przez naszą firmę właściciel rozliczył się z najemcą z poprzedniego okresu. Rozpoczynając zarządzanie najmem przez Z NAMI, warto rozpocząć nowy okres rozliczeniowy.
Gdy tylko mieszkanie się zwolni, sporządzimy szczegółową inwentaryzację mieszkania w okresie pustostanu po zakończeniu najmu.

Czy podpisywać umowę na dostawę internetu i telewizji kablowej?

Doradzamy właścicielom niepodpisywanie (a nawet rozwiązywanie) umów z dostawcami internetu i telewizji. Wynika to z faktu, że każdy najemca ma różne preferencje dotyczące pakietu usługi. Dodatkowo, jeżeli najemca we własnym imieniu podpisze umowę z dostawcą, to będzie to dodatkowe zobowiązanie „przywiązujące” go do mieszkania na okres pełnego roku (na taki okres również jest podpisywana umowa najmu).

Czemu służy poświadczenie notarialne na pełnomocnictwie?

Występujemy jako pełnomocnik właściciela. Oznacza to, że umowę najmu podpisujemy z najemcami w imieniu właściciela lokalu (to jego dane widnieją na umowie najmu). Często najemcy proszą o przedstawienie pełnomocnictwa, chcąc mieć pewność, że mamy prawo do działania w imieniu właściciela lokalu, który jest wynajmowany. Dokumentem pełnomocnictwa posługujemy się również w kontaktach z administracją i z dostawcami mediów. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie nie pozostawia wątpliwości co do jego autentyczności. Zazwyczaj zarządy administracji osiedlowej oraz dostawcy mediów honorują pełnomocnictwa tylko z podpisem poświadczonym przez notariusza.

Czy treść pełnomocnictwa lub umowy zarządzania może zostać zmieniona?

Pełnomocnictwo i umowa zarządzania są standardowymi dokumentami, z którymi na co dzień pracujemy. Mając ujednolicone dokumenty, możemy bez każdorazowego wczytywania się w treść podpisanej umowy lub pełnomocnictwa sprawnie zarządzać mieszkaniami oraz odpowiadać na pytania właścicieli i najemców. Skuteczność naszego działania zależy w dużej mierze of efektywnych procedur. Osoby, które poszukują naszej usługi wpisując w wyszukiwarkę frazę: „powierzę mieszkanie w zarządzanie”, oczekują od nas szybkiego i skutecznego działania. Bez standardowej dokumentacji i procedur nie jest to możliwe. Z NAMI wynajem to bezpieczny i szybki proces, dający całkowitą transparentność finansową i organizacyjną.

Dlaczego pełnomocnictwo jest na czas nieokreślony?

Pełnomocnictwo jest załącznikiem do umowy zarządzania. W momencie jej rozwiązania pełnomocnictwo przestaje być ważne.

Jeżeli mieszkanie ma współwłaścicieli (np. małżeństwo, rodzeństwo lub dalsi członkowie rodziny) to czy wystarczy podpis na umowie i pełnomocnictwie tylko jednej osoby?

Umowa zarządzania musi zostać podpisana przez wszystkich właścicieli widniejących w akcie notarialnym lokalu. Również pełnomocnictwo notarialne musi zostać podpisane przez wszystkich współwłaścicieli. Może być to jeden dokument, na którym widnieją podpisy wszystkich współwłaścicieli lub może to być kilka odrębnych dokumentów o jednakowej treści. Wyjątkiem jest przypadek, gdy jedna z osób otrzymała od pozostałych współwłaścicieli pełnomocnictwo dające jej prawo ich reprezentowania. W takim przypadku, należy sprawdzić czy w takim pełnomocnictwie jest zapis dający możliwość udzielania dalszych pełnomocnictw i czy reprezentacja obejmuje wszystkie czynności niezbędne do podpisania umowy o zarządzanie lokalem.

Jak długi będzie okres pustostanu?

Długości okresów pustostanu zależą od wielu czynników w tym między innymi od atrakcyjności lokalizacji, wielkości i rozkładu mieszkania, wyposażenia, czy aktualnej sytuacji na rynku. Najważniejsze jest jednak dopasowanie ceny najmu do poziomu atrakcyjności mieszkania i aktualnej sytuacji na rynku najmu. Z NAMI posiada bardzo dobre rozeznanie rynku najmu w aglomeracji warszawskiej. Potrafimy tak dopasować ofertę, żeby okres pustostanu skrócić do minimum a jednocześnie zachować atrakcyjną cenę dla właściciela mieszkania.

Jak Z NAMI przeprowadza selekcję najemców?

Selekcja najemców jest dla nas bardzo ważnym elementem procesu wynajęcia mieszkania. W przeciwieństwie do biur nieruchomości (które tylko wyszukują najemców, ale nie współpracują z nimi na późniejszych etapach najmu) czujemy się odpowiedzialni za wybór odpowiedniej osoby. Przeprowadzamy dwustopniową weryfikację potencjalnego najemcy. Pierwszy etap opieramy na naszym wieloletnim doświadczeniu w wynajmie mieszkań. Zadajemy odpowiednie pytania, aby lepiej poznać najemcę i zdecydować, czy chcemy z nim nawiązać współpracę. Drugim etapem, opartym już na twardych parametrach, staje się trzystopniowa weryfikacja online. Jej zwieńczeniem pozostaje wydanie Certyfikatu Najemcy prowadzonej przez certyfikowaną firmę simpl.rent. W ramach wymienionych tu procedur dokonywana jest m.in. weryfikacja tożsamości najemcy, sprawdzenie wysokości zarobków, oraz poznanie historii płatniczej w bazach takich jak Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Długów, Związek Banków Polskich, Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, czy Rejestr Dłużników BIG ERIF.

Czy Z NAMI podpisuje umowy najmu ze studentami?

Tak, oczywiście. Podpisujemy umowy ze wszystkimi dorosłymi osobami pragnącymi zamieszkać w danym lokalu. W przypadku, gdy do mieszkania chcieliby wprowadzić się niepracujący studenci, umowę najmu podpisujemy z ich rodzicami lub osobami, które będą zobowiązane do uiszczania opłat za mieszkanie (np. ktoś z rodziny). W tym przypadku osoba biorąca na siebie zobowiązanie finansowe do pokrywania opłat za wynajęte mieszkanie, również zostanie zweryfikowana pod kątem jej zdolności finansowej. Rodzice lub opiekunowie w momencie podpisania umowy stają się prawnie współodpowiedzialni nie tylko za regulowanie opłat, ale też za stan mieszkania. Administrowanie mieszkaniami pod wynajem nie ogranicza docelowej grupy klientów, lecz wyraźnie dba o interesy właściciela w kwestiach regularnych płatności i bezpieczeństwa najmu.

Jak Z NAMI radzi sobie z najemcami, którzy nie płacą w ustalonym terminie?

Przede wszystkim staramy się działać prewencyjnie i nie dopuścić do sytuacji, aby najemca zalegał z czynszem za najem mieszkania. Jeszcze przed podpisaniem umowy najmu szczegółowo weryfikujemy potencjalnych najemców. Wierzymy, że prewencja jest najlepszą formą dbania o interesy naszych Klientów. Jeżeli pomimo tego zdarzą się opóźnienia w opłatach, natychmiast (już następnego dnia po upływie terminu wpłaty) zaczynamy reagować. Nasz dział windykacji rozpoczyna windykację miękką (wysyłamy SMSy oraz e-maile z informacją o braku płatności). Jeżeli windykacja miękka nie przyniosła efektów, uruchamiamy windykację terenową i za wszelką cenę dążymy do spotkania z najemcą w mieszkaniu lub innym miejscu, w którym aktualnie przebywa. Na spotkaniu egzekwujemy od najemcy płatność za czynsz lub ustalamy konkretny termin, do którego najemca ureguluje zaległość.

Skąd wiem, że moje mieszkanie jest pokazywane w okresie pustostanów?

Z NAMI zarabia tylko w okresie, gdy mieszkanie jest wynajęte. Dlatego zależy nam na jak najszybszym wynajęciu mieszkania. Robimy wszystko, aby pokazać mieszkanie jak największej grupie potencjalnych najemców.

Czy można zrezygnować z opłaty za przejęcie mieszkania w przypadku, gdy są już najemcy?

Przejmując mieszkanie od właściciela, niezależnie od tego czy są w nim najemcy czy nie, musimy wykonać tak samo dużo pracy na początku współpracy. Na opłatę za zarządzanie składają się: sprawdzenie stanu mieszkania, wykonanie szczegółowego protokołu zdawczo-odbiorczego, skompletowanie od właściciela niezbędnych dokumentów, sprawdzenie stanu rozliczeń u dostawców mediów, zmiana adresu korespondencyjnego na adres naszej centrali, wykonanie zdjęć do protokołu zdawczo-odbiorczego oraz na potrzeby ogłoszeń, przygotowanie oferty mieszkania i umieszczenie jej na płatnych portalach ogłoszeniowych. Znalezienie najemcy jest tylko elementem większej całości, jaką staje się kompleksowa obsługa mieszkań.

Od jakiego momentu pobierana jest prowizja za zarządzanie?

Prowizja za zarządzanie mieszkaniem jest naliczana od momentu podpisania umowy najmu z najemcą i wynosi 12% od ceny najmu netto (bez opłat administracyjnych i za media). Stawka ta jest zwolniona z podatku VAT. Prowizja jest potrącana z wpłaty czynszu. Właściciel nie musi wykonywać żadnych czynności bankowych umożliwiających zapłatę prowizji (np. nie musi wystawiać polecenia zapłaty).

Czy można zrezygnować z prowizji w okresie pustostanu?

Nasz cennik jest skonstruowany tak, że w okresie pustostanu nie pobieramy prowizji od właściciela. Brak prowizji motywuje nas do działania i ciężkiej pracy, aby jak najszybciej podpisać nową umowę najmu ze sprawdzonym najemcą.

Dlaczego kaucja od najemcy nie jest przelewana na konto właściciela?

Kaucja są to środki najemcy, które wpłaca on przy podpisaniu umowy najmu. Jest ona zabezpieczeniem finansowym mieszkania na wypadek wyrządzenia zniszczeń lub w sytuacji, gdy zużycie mediów przez najemcę przekroczy prognozowane zaliczki. Koszty te pokrywane są z kaucji najemcy. Środki finansowe nie mogą być przelewane na konto właściciela, ponieważ to Z NAMI rozlicza najemcę po zakończonym najmie i zajmuje się naprawą ewentualnych zniszczeń i reguluje niedopłaty.

Czy mogę zmienić numer konta do wpłat z tytułu wynajmu mieszkania?

Właściciel w każdej chwili może wydać dyspozycję zmiany numeru rachunku bankowego. Wystarczy wysłać na adres biuro@z-nami.eu wiadomość z informacją o zmianie rachunku wraz z nowym numerem konta i danymi posiadacza rachunku.

Czy Z NAMI zajmuje się rozliczaniem podatków?

Nie zajmujemy się sprawami podatkowymi. Opłacanie podatku od najmu, podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego leży po stronie właściciela. System obsługi najmu nie obejmuje rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Gdzie znajdę dostęp do portalu klienta?

Każdy z naszych klientów (właściciel) otrzymuje dostęp do portalu JESTEŚ Z NAMI. System zapewnia dostęp online do wszystkich parametrów związanych z wynajmowanym mieszkaniem. Znajdują się tam umowy wiążące właściciela mieszkania z firmą Z NAMI oraz te zawarte między firmą Z Nami a najemcą. Właściciel będzie tam widział aktualny stan rozliczeń finansowych (opłaty za media, opłaty administracyjne, stan rozliczeń z najemcą, wysokości kaucji). System umożliwia wgląd w historię kontaktów Z NAMI oraz wszystkich czynności podjętych przez nas (zwłaszcza tych, które pociągają ze sobą wydatki finansowe). Portal umożliwia właścicielowi generowanie raportów dotyczących wynajmowanych mieszkań. System JESTEŚ Z NAMI to skuteczne narzędzie umożliwiające nawiązanie kontaktu online.
Wejście do portalu klienta właściciel znajdzie na naszej stronie www.z-nami.eu, w prawym górnym rogu w kafelku „Jesteś Z NAMI”.

Aktualności i porady

Zobacz więcej
05/01/24

Wynajem mieszkania studentom – o czym musisz pamiętać?

Rynek najmu dla osób studiujących jest dynamiczny i wiąże się ze specyficznymi potrzebami tej grupy. Z danych GUS wynika, że w Polsce w szkołach wyższych uczy się ponad milion osób, z czego znacząca część szuka lokum w pobliżu uczelni. Z powodu komfortu i ograniczonej liczby miejsc w akademikach studenci i ich rodzice często decydują się … Continued

05/01/24

Wynajem mieszkania z psem lub kotem – czy warto?

Znalezienie nieruchomości, w której dopuszczalna jest obecność czworonogów, to spore wyzwanie. Zdajemy sobie z tego sprawę, a że sami kochamy naszych milusińskich, wychodzimy naprzeciw potrzebom ich właścicieli i publikujemy artykuł, w którym omawiamy kwestię wynajmu mieszkania ze zwierzętami w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku czy innych wielkich miastach. Zapoznaj się ze sprawdzonymi strategiami i praktycznymi poradami pomocnymi … Continued

05/01/24

Czy właściciel może podnieść czynsz w trakcie trwania umowy?

Rozważasz kwestię zwiększenia wysokości czynszu za wynajmowany lokal i zastanawiasz się, jak w takiej sytuacji chronione są prawa najemcy? Zmiana, a konkretnie podniesienie czynszu najmu – również okazjonalnego – w trakcie trwania umowy to fundamentalna kwestia zarówno dla właściciela, jak i wynajmującego . Właśnie dlatego zebraliśmy esencję wiedzy prawnej, która rozwiewa wątpliwości w tym zakresie. … Continued

Współpracują Z NAMI