Z NAMI Z NAMI

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy Z NAMI jest agencją nieruchomości pośredniczącą w znalezieniu najemcy?

Nie jesteśmy agencją nieruchomości. Jesteśmy firmą, która kompleksowo zarządza najmem mieszkań. Jako pełnomocnik właściciela uczestniczymy w całym procesie związanym z wynajmem poprzez m.in. przygotowanie oferty najmu, szukanie i weryfikowanie potencjalnych najemców, podpisanie bezpiecznej dla właściciela umowy najmu, przekazanie mieszkania najemcy, monitorowanie płatności, ewentualne windykowanie płatności tytułem najmu, odebranie mieszkania od najemcy wraz z dokonaniem rozliczenia końcowego.

Czy podpisuję umowę na wyłączność?

Tak. Charakter współpracy zakłada, iż od podpisania umowy pomiędzy Z NAMI a właścicielem działamy w imieniu i na rzecz właściciela jako wyłączny pełnomocnik.

Czy będę mieć dostęp do mieszkania?

Tak, jakkolwiek wizyta w wynajętym mieszkaniu jest możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu z najemcą. Niemniej jednak staramy się (jeśli nie jest to konieczne) nie naruszać miru domowego.

W jaki sposób dobieracie najemców?

Proces wyboru najemców opiera się na założeniu, iż typ i charakter mieszkania jest odpowiedni dla danego najemcy. Jeśli tak jest, to najemca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie potwierdzające swoje należyte zabezpieczenie finansowe. W niektórych przypadkach wymagamy dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia.

Na jak długo podpiszę umowę Z NAMI?

Umowa zostanie podpisana na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy Z NAMI, a tym samym przerwania najmu bez wyraźnej przyczyny leżącej po stronie najemcy, okres wypowiedzenia umowy Z NAMI staje się związany z okresem wypowiedzenia umowy z najemcą.

W jaki sposób ustalana jest cena wynajmu mieszkania?

Cena wynajmu mieszkania jest pochodną jego standardu, lokalizacji oraz sezonowości najemców. W naszej opinii cena nie powinna stanowić bariery atrakcyjności, lecz równocześnie nie oznacza to, iż musi być niska. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria, wyjściową cenę najmu ustalamy poddając analizie powyższe parametry oraz bieżące stawki rynkowe.

W jaki sposób sprawdzacie, czy w mieszkaniu nie dzieje się coś niepokojącego i mieszkanie jest eksploatowane w sposób prawidłowy?

Punktem odniesienia jest umowa, która precyzyjnie określa zasady najmu mieszkania. W trakcie najmu mieszkania przeprowadzamy weryfikację na kilku płaszczyznach. Oprócz monitorowania terminowego regulowania przez najemcę płatności za najem, weryfikujemy, czy nie jest przekroczone normatywne zużycie mediów. Ponadto przez cały okres najmu kontrolujemy mieszkanie osobiście. Dodatkowo najemca zobowiązany jest wykupić polisę ubezpieczeniową.

Co robicie, gdy najemca nie płaci na czas?

Z najemcą kontaktujemy się przed upływem terminu płatności, żeby przypomnieć mu o zbliżającej się opłacie należności za dany miesiąc. Jeśli płatność nie jest uregulowana terminowo, wówczas już pierwszego dnia opóźnienia rozpoczynamy proces windykacji należności, aż do momentu jej uregulowania.

Co robicie, gdy w mieszkaniu wystąpi jakaś usterka?

W pierwszej kolejności sami pomagamy najemcy w usunięciu usterki oraz jej skutków. W zależności od rodzaju usterki, w szczególności w przypadku konieczności wykonania większej naprawy, kluczowe decyzje podejmujemy w kontakcie z właścicielem mieszkania.

Czy opiekujecie się mieszkaniem, gdy nie jest wynajęte?

Tak. Naszą rolą jest odciążenie właściciela od wszelkich czynności związanych z obsługą mieszkania. Jeśli mieszkanie nie jest wynajęte, regulujemy w jego imieniu rachunki oraz wszelkie opłaty dotyczące eksploatacji mieszkania. Ponadto koordynujemy niezbędne terminowe przeglądy techniczne w mieszkaniu.

W jaki sposób promujecie mieszkanie?

Ofertę najmu mieszkania prezentujemy na płatnych portalach nieruchomościowych. Posiadamy też własną bazę najemców, którym przedstawiamy oferty mieszkań.

Czy po podpisaniu umowy Z NAMI od razu płacę prowizję?

Nie. Pierwsza opłata pojawia się dopiero w momencie pierwszego wynajęcia. Cennik usług dostępny jest tutaj

Czy przejmujcie w zarządzanie mieszkanie z trwającym już najmem?

Tak, jednakże za każdym razem podchodzimy do danej sytuacji indywidualnie i ustalamy, czy jest możliwość kontynuowania najmu przez nałożenie na najemcę postanowień zawartych w naszych umowach najmu.

Czy działacie na terenie całej Polski?

Nie, działamy tylko na terenie aglomeracji warszawskiej. Jesteśmy skoncentrowani na jednym obszarze, co pozwala nam zachować wysoki standard usługi oraz wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas ostatnich 20 lat działalności na tym rynku.

Co w przypadku, kiedy najemca rezygnuje z wynajmu przed zakończeniem umowy?

Otrzymując informacje o wcześniejszym rozwiązaniu umowy najmu od razu przystępujemy do poszukiwania kolejnego najemcy. Taki zabieg ma na calu skrócić okres pustostanu. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie mieszkania, czy nie ma żadnych zniszczeń oraz ustalamy z najemcą dokładny termin opuszczenia lokalu oraz zakres prac, które musi wykonać, aby oddać mieszkanie czyste i w stanie niepogorszonym w dniu wprowadzenia się. Następnie przystępujemy do rozliczeń opłat administracyjnych, zużycia mediów oraz z kaucji obecnego najemcy.

Mieszkam na stałe za granicą – czy konieczna jest moja obecność, żeby przekazać mieszkanie pod opiekę?

Nie ma takiej konieczności. Jeżeli na miejscu znajduje się osoba posiadająca pełnomocnictwo od właściciela mieszkania, która może zaprezentować nam mieszkanie oraz przekazać klucze, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustalić szczegóły współpracy zdalnie. Wszystkie wymagane dokumenty możemy przekazać sobie zarówno w formie skanu jak i za pośrednictwem kuriera.

Czy zajmujecie się najmem krótkoterminowym?

Zajmujemy się jedynie najmem długoterminowym i na tym skupiamy się w 100% cały czas udoskonalając nasze procesy i podnosząc jakoś obsługi. Umowy z najemcami podpisujemy na okres jednego roku z możliwością przedłużenia.

Czy mogę skorzystać tylko z części usług, np.: znalezienie najemcy?

Z NAMI oferuje zarządzanie najmem jako kompleksową obsługę mieszkań na wynajem. Wszystkie czynności, które oferujemy w ramach opłaty za przejęcie mieszkania i prowizji miesięcznej są konieczne do prawidłowej obsługi najmu. Z tego powodu nie zajmujemy się tylko pomocą w znalezieniu najemcy.

Czy na pewno otrzymam czynsz najmu? Co, gdy najemca spóźnia się z zapłatą?

Istnieje możliwość wykupienia za dodatkową opłatą gwarancji otrzymywania czynszu najmu w trakcie obowiązywania umowy najmu, niezależnie od terminowości wpłat najemcy.