Zarządzanie i administracja najmem, system obsługi wynajmu mieszkań – Warszawa | Z NAMI Zarządzanie i administracja najmem, system obsługi wynajmu mieszkań – Warszawa | Z NAMI

1000 zł za każde skutecznie przekazane mieszkanie przez poleconego klienta!

Polecaj i zarabiaj!

Nasza oferta

Usługi podstawowe

 1. Przygotowanie mieszkania do wynajęcia
 2. Wynajem mieszkania
 3. Bieżąca obsługa mieszkania wynajmowanego
 4. Rozliczenie zakończonego najmu

Każdy z naszych klientów otrzymuje dostęp do systemu JESTEŚ Z NAMI. System zapewnia dostęp online do wszystkich parametrów związanych z wynajmowanym mieszkaniem. Znajdziesz tam wszystkie umowy wiążące właściciela mieszkania Z NAMI. Będziesz tam widział aktualny stan rozliczeń finansowych (opłaty za media i do administracji, stan rozliczeń z najemcą, wysokości kaucji). System umożliwia wgląd w historię kontaktów Z NAMI oraz wszystkich czynności podjętych przez nas (zwłaszcza tych, które niosą za sobą wydatki finansowe). System JESTEŚ Z NAMI to skuteczne narzędzie umożliwiające kontakt Z NAMI online.

Usługi dodatkowe

 1. Home staging
 2. Koordynacja remontów mieszkań
 3. Pomoc w zakupie mieszkania pod wynajem

Usługi podstawowe

 • uzgodnienie profilu poszukiwanego najemcy oraz określenie oczekiwań cenowych (ankieta profilowa)
 • inwentaryzacja stanu aktualnego (wizja lokalna)
 • sesja zdjęciowa lub/i film (prezentacja)
 • opracowanie ogłoszenia wraz z dokumentacją zdjęciową lub/i filmową (przygotowanie oferty)
 • umieszczenie oferty w najpopularniejszych portalach internetowych (publikacja oferty)
 • prezentacja nieruchomości
 • dobór najemcy pod uzgodniony profil
 • weryfikacja najemcy
 • podpisanie umowy najmu z najemcą
 • windykacja dokonywanych płatności
 • opłacanie i rozliczanie sald związanych z eksploatacją i zużyciem mediów
 • kontrola stanu lokalu
 • rozwiązywanie bieżących spraw dotyczących najmu i eksploatacji
 • koordynacja usuwania nagłych usterek i niezbędnych napraw
 • inwentaryzacja stanu mieszkania i ewentualne rozliczenie z najemcą ponadnormatywnego zużycia mieszkania
 • spisanie stanu liczników i kalkulacja kosztów związanych z rozliczeniem mediów
 • sprawdzenie salda opłat eksploatacyjnych
 • finalne rozliczenie kaucji
 • przedstawienie propozycji optymalnego przygotowania mieszkania pod kolejnym najem (drobne naprawy, uzupełnienie wyposażenia)

Usługi dodatkowe

Koordynacja remontów mieszkań

Współpracujemy ze sprawdzoną grupą wykonawców, którzy mogą przeprowadzić remont mieszkania w dowolnym zakresie. Z NAMI jest ich stałym i dużym klientem, dlatego posiadamy możliwości wynegocjowania dobrych cen. W ramach tej usługi Z NAMI zajmuje się nadzorem nad zleconym remontem. Możecie skorzystać z tej usługi, nie będąc stałym klientem.

Home staging

Home staging to profesjonalne przygotowanie mieszkania do wynajęcia. Jego zadaniem jest uatrakcyjnienie mieszkania w taki sposób, żeby trafiało w gusta jak najszerszej grupy potencjalnych najemców. Home staging łączy w sobie wiedzę dekoratorską, marketingową z elementami psychologii sprzedaży.

Pomoc w zakupie mieszkania pod wynajem

Kupno mieszkania pod wynajem wymaga specyficznej wiedzy i doświadczenia. Musimy pamiętać, że nie kupujemy mieszkania dla siebie. Kupno mieszkania pod wynajem to inwestycja, która powinna przynosić jak największy zwrot z zainwestowanych pieniędzy. Podczas dwóch dekad inwestowania w mieszkania do wynajęcia zgromadziliśmy dużą wiedzę w obszarze maksymalizacji zwrotu z inwestycji mieszkaniowej. Chętnie podzielimy się tą wiedzą.

Cennik

Nasze wynagrodzenie jest zależne od sukcesu. Nie pobieramy żadnego wynagrodzenia, dopóki nie wynajmiemy Twojego mieszkania. Wysokość naszego wynagrodzenia jest zależna od wysokości czynszu najmu, dlatego jesteśmy zmotywowani do negocjowania w Twoim imieniu jak najwyższej kwoty.

Pobieramy 2 rodzaje opłat

Jednorazowa

Jest pobierana każdorazowo przy wynajęciu Twojego mieszkania lub przy przejęciu Twojego mieszkania z najemcą i wynosi:

 • 100% miesięcznego czynszu płaconego przez najemcę pomniejszonego o opłaty administracyjne i zaliczki na media (pierwsze wynajęcie mieszkania)
 • 50% miesięcznego czynszu płaconego przez najemcę pomniejszonego o opłaty administracyjne i zaliczki na media (kolejne wynajęcie mieszkania i przejęcie mieszkania z najemcą)

Cykliczna

Jest pobierana raz w miesiącu i wynosi 8% czynszu płaconego przez najemcę (pomniejszonego o opłaty administracyjne i zaliczki na media) oraz 99zł miesięcznej opłaty abonamentowej. Opłata Cykliczna obejmuje wszystkie Usługi Podstawowe za wyjątkiem usługi Wynajęcia mieszkania, która jest zawarta w Opłacie Jednorazowej.

Wszystkie usługi dodatkowe są wyceniane i uzgadniane indywidualnie.

Pakiety usług

Dla osób, które są zainteresowane skorzystaniem tylko z części naszych usług stworzyliśmy Pakiet Częściowy.

Zapoznajcie się z zakresami usług w Pakiecie Pełnym i Pakiecie Częściowym i podejmijcie decyzję, którym z nich jesteście zainteresowani.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość uzupełnienia Pakietu Częściowego niektórymi usługami, które wchodzą w zakres Pakietu Pełnego.

Pakiety Usług
Zakres usługi
Pełny
Częściowy
1
Uzgodnienie profilu poszukiwanego najemcy oraz określenie oczekiwań cenowych (ankieta profilowa)
Inwentaryzacja stanu aktualnego (wizja lokalna)
Sesja zdjęciowa lub/i film (prezentacja)
Opracowanie ogłoszenia wraz z dokumentacją zdjęciową lub/i filmową (przygotowanie oferty)
Umieszczenie oferty w najpopularniejszych portalach internetowych (publikacja oferty)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
2
Prezentacja nieruchomości
Dobór najemcy pod uzgodniony profil
Potwierdzenie tożsamości najemcy
Możliwość weryfikacji braku zadłużenia najemcy w rejestrach dłużników (BIK, KRD, ZBP, BIG)
Weryfikacja finansowa najemcy
Podpisanie umowy najmu z najemcą przez Z Nami na podstawie pełnomocnictwa
Koordynacja terminu podpisania umowy pomiędzy właścicielem i najemcą
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
3
Windykacja dokonywanych płatności
Opłacanie i rozliczanie sald związanych z eksploatacją i zużyciem mediów
Kontrola stanu lokalu
Rozwiązywanie bieżących spraw dotyczących najmu i eksploatacji
Koordynacja usuwania nagłych usterek i niezbędnych napraw
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
4
Inwentaryzacja stanu mieszkania i ewentualne rozliczenie z najemcą ponadnormatywnego zużycia mieszkania
Spisanie stanu liczników i kalkulacja kosztów związanych z rozliczniem mediów
Sprawdzenie salda opłat eksploatacyjnych
Finalne rozliczenie kaucji
Przedstawienie propozycji optymalnego przygotowania mieszkania pod kolejny najem (drobne naprawy, uzupełnienie wyposażenia)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
Dostęp do systemu JESTEŚ Z NAMI
TAK
NIE
OPŁATY
Pełny
Częściowy
Jednorazowa
Cykliczna
TAK
TAK
TAK
NIE