Z NAMI Z NAMI

Rozliczanie mediów w dobie wysokiej inflacji – jak oszacować wysokość zaliczki?

Gdy inflacja znajduje się na wysokim poziomie, rozliczanie mediów w wynajmowanym mieszkaniu staje się coraz trudniejsze. Wzrost cen energii, wody i gazu powoduje, że trudno jest estymować zaliczkę na media, którą  powinien płacić najemca. Jak oszacować wysokość zaliczki na media? Kiedy ją aktualizować? Czy korzystanie z tej formy rozliczenia eksploatacji lokalu jest nadal wygodne i opłacalne? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Spis treści:

 1. Umowa najmu a opłata za media – jakie rozwiązania są najpopularniejsze?
 2. Czym charakteryzuje się zaliczkowe rozliczenie opłat za media?
 3. Jak oszacować wysokość zaliczki za media, gdy inflacja jest wysoka?

Umowa najmu a opłata za media – jakie rozwiązania są najpopularniejsze?

Decydując się na wynajem mieszkania, musimy zdecydować, w jaki sposób będziemy rozliczać jego eksploatację. Podstawą jest tutaj umowa najmu, a opłata za media musi być w niej jasno uregulowana. Rynek wypracował dotychczas cztery rozwiązania:

 • samodzielne uiszczanie opłaty za media przez najemcę,
 • wliczenie kosztów mediów w comiesięczny czynsz,
 • za media płaci właściciel , a następnie rozlicza się z najemcą,
 • zaliczka na media płacona przez najemcę.

Każde z wymienionych podejść ma swoje zalety i wady. Wciąż jednym z najczęściej wybieranych oraz najwygodniejszych rozwiązań jest ustalenie zaliczki na media, którą najemca co miesiąc płaci właścicielowi mieszkania. Nie należy jednak mylić tego z wliczaniem opłat eksploatacyjnych do czynszu. To dwa różne podejścia, dlatego tak ważna jest doprecyzowanie tego obszaru w umowie najmu.

Jeśli do czynszu wliczymy rachunki za media, najemca nie będzie w żaden sposób poinformowany, ile kosztuje go eksploatacja mieszkania, co będzie skutkowało zupełnym brakiem motywacji do oszczędzania prądu czy wody. Ponadto taki model wiąże się z ryzykiem błędnego oszacowania przez właściciela wysokości kosztów eksplotacyjncy co może go narazić na straty. Takie ryzyko występuje zwłaszcza w sytuacji wysokiej inflacji. Przy takiej metodologii trzeba też zwrócić uwagę na konieczność odprowadzania podatków od większego przychodu, a to negatywnie odbije się na comiesięcznych zyskach właściciela lokalu.

Czym charakteryzuje się zaliczkowe rozliczenie opłat za media?

Rozliczenie w oparciu o zaliczkę polega na tym, że w umowie najmu jasno zostaje określona wysokość czynszu, a opłata za media stanowi osobną kwotę. Najemca może regulować obie kwestie jednym przelewem, ale w tym przypadku wpłaty za media są neutralne dla dochodu właściciela mieszkania.

Warto podkreślić, że zazwyczaj raz w roku dokonuje się rozliczenia, sprawdzając na podstawie stanów liczników, czy konieczna jest dopłata, czy zwrot za media. W dobie szalejących cen może się okazać, że ustalone zaliczki są znacznie niższe od realnych kosztów eksploatacji. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest moment rozwiązania umowy najmu i konieczności rozliczenia zaliczek na media w sytuacji nie znajomości realnie poniesionych kosztów ponieważ rachunki za media rzadko zgrywają się z datą rozwiązania umowy. Firmy profesjonalnie zajmujące się zarządzaniem najmem tak jak spółka Z NAMI mają wypracowane metody jak ograniczyć ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów w takiej sytuacji.

Jak oszacować wysokość zaliczki za media, gdy inflacja jest wysoka?

W ostatnich miesiącach ceny prądu, gazu czy ciepła zanotowały nawet kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Z tego powodu coraz częściej zaczęło się pojawiać pytanie: jak oszacować wysokość zaliczki na media? Wielu właścicieli mieszkań było zmuszonych dopłacać z własnej kieszeni do rachunków za eksploatację. Najemcy podczas rocznego rozliczenia dowiadywali się o konieczności wyrównania zaległości, co rodziło szereg konfliktowych sytuacji. W jaki sposób można rozwiązać ten problem?

Przede wszystkim, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, należy jak najszybciej zaktualizować wysokość wszystkich opłat za media, do których zaliczamy:

 • energię elektryczną (opłaty miesięczne oraz za każdą kWh)
 • wodę ciepłą i zimną (rozliczenie za metr sześcienny)
 • gaz (opłaty miesięczne i za każdy metr sześcienny),
 • ogrzewanie (liczone zazwyczaj w GJ, płatne miesięczne).

Celowo nie są tutaj ujęte rachunki za internet czy telewizję, ponieważ zwykle ustala się, że to najemca będzie zapewniał sobie dostęp do tych mediów we własnym zakresie. Można również zapoznać się z przewidywaniami, dotyczącymi kolejnych podwyżek oraz zapytać spółdzielnię lub wspólnotę, zarządzającą danym budynkiem, czy planowany jest wzrost kosztów np. ogrzewania. Kluczem do tego, by prawidłowo oszacować wysokość zaliczki na media będzie posiadanie aktualnych informacji o obowiązujących cenach oraz stosowanie sprawdzonych algorytmów, które pozwolą pozostać właścicielowi po bezpiecznej stronie bez konieczności windowania wysokości zaliczki.

Następnie konieczna jest dobra umowa najmu, według której opłata za media w formie zaliczki będzie aktualizowana częściej niż raz do roku – najlepiej co trzy lub maksymalnie sześć miesięcy. To pozwoli uniknąć sytuacji, w której podczas rocznego rozliczenia od najemcy pobierana jest wysoka dopłata w celu wyrównania rachunków.